Amen - ponad 60 lat tradycji i doświadczeniaCmentarze komunalne we Wrocławiu

We Wrocławiu znajduje się sześć cmentarzy komunalnych pod zarządem ZCK - Odział Osobowice, Grabiszyn, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica oraz Psie Pole.


Cmentarz komunalny Oddział Osobowice

Cmentarz Komunalny Oddział Osobowice - ul. Osobowicka 59. Założony w 1867r., powstał na terenie (niegdyś zaliczanym do wsi Rosenthal - Różanka) dawnych pól i miejskich pastwisk, początkowo służył parafiom św. Wojciecha, św. Michała, św. Macieja i św. Bernardyna, stanowi obecnie największą wrocławska nekropolię, której powierzchnia przekracza 52 ha. W 1921r. wzniesiono tu kaplicę, według projektu Maxa Berga (twórcy wrocławskiej Hali Ludowej), którą usytuowano w zachodniej części cmentarza, przy głównej alei. Cmentarz Osobowicki jest miejscem spoczynku mniejszości romskiej, znajdują się na nim groby żołnierskie z lat 1916- 1918, w głębi cmentarza stoi pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego 1945-1956, znajduje się tu jedyna we Wrocławiu kwatera muzułmańska, w okolicy kaplicy, po jej zachodniej stronie, usytuowano kwaterę sióstr z zakonu Urszulanek.


Cmentarz komunalny Oddział Grabiszyn

Cmentarz Komunalny Oddział Grabiszyn - ul. Grabiszyńska 333. Cmentarz istniejący od 1868r., posiadający aktualnie powierzchnię około 20 ha, w swoich obecnych granicach to jedna z trzech części stanowiących w pierwszej poł. XX w. większy kompleks cmentarny. Początkowo był to cmentarz na którym chowano zmarłych z południowych parafii Wrocławia, ewangelickich: św. Elżbiety i św. Trójcy, katolickich: św. Karola Boromeusza i św. Elżbiety Węgierskiej oraz zakonników z klasztoru Bonifratrów. Później stał się cmentarzem komunalnym. Stojąca naprzeciw głównego wejścia kaplica poświęcona pamięci Karoliny Gierth została wybudowana w 1882r. Obecnie nie ma tu już nowych ziemnych pól grzebalnych dla pogrzebów tradycyjnych, są natomiast miejsca na pochówki urnowe - dla pogrzebów kremacyjnych.


Cmentarz komunalny Oddział Pawłowice

Cmentarz Komunalny Oddział Pawłowice - ul. Złocieniowa 29 (biuro: ul. Kiełczowska 90). Lokalny cmentarz o powierzchni wynoszącej  około 2,2 ha, w którego skład wchodzą trzy części - część dawna z kaplicą, część obecnie czynna i część obejmująca nowe tereny.


Cmentarz komunalny Oddział Jerzmanowo 

Cmentarz Komunalny Oddział Jerzmanowo - ul. Jerzmanowska 53. Powstał w wyniku uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z 1998r., jako cmentarz komunalny. Zgodne z założeniami ma mieć charakter parku z centralnie ulokowaną kaplicą. Na cmentarzu tym dokonywane są pogrzeby poprzez dochowanie do istniejących grobów ziemnych i murowanych, do grobów urnowych oraz urn do istniejących grobów.


Cmentarz komunalny Oddział Leśnica 

Cmentarz Komunalny Oddział Leśnica - ul. Trzmielowicka 2 (biuro: ul. Iwonicka 5). Został założony w 1883r. jako nekropolia ewangelicka i do roku 1945 był cmentarzem wyznaniowym przeznaczonym dla mieszkańców Leśnicy i okolicznych wsi. Po roku 1945 stał się cmentarzem komunalnym. W chwili obecnej można tu przeprowadzać pogrzeby kremacyjne do już istniejących grobów lub na polach urnowych.


Cmentarz komunalny Oddział Psie Pole (Cmentarz Kiełczowski) 

Cmentarz Komunalny Oddział Psie Pole (zwany często Cmentarzem Kiełczowskim) - ul. Kiełczowska 90. Założony w 1996r. jako pierwszy zbudowany od podstaw w okresie powojennym cmentarz komunalny. Konieczność jego budowy wynikała z faktu wyczerpywania się miejsc grzebalnych na pozostałych wrocławskich nekropoliach. Jego powierzchnia docelowa ma wynosić 40 ha, przy czym w pierwszym etapie zagospodarowano powierzchnię około 9,4 ha, z przeznaczeniem na pole urnowe i kilka tysięcy grobów ziemnych. Na terenie cmentarza zlokalizowano dom przedpogrzebowy z dwoma salami ceremonialnymi, chłodnie do przechowywania zwłok, zakład kremacyjny z dwoma piecami kremacyjnymi.