Amen - ponad 60 lat tradycji i doświadczeniaCmentarze parafialne we Wrocławiu

Do wrocławskich cmentarzy parafialnych można zaliczyć Cmentarz św. Wawrzyńca, Cmentarz Ducha Świętego, Cmentarz św. Rodziny, Cmentarz św. Maurycego. 


Cmentarz św. Wawrzyńca

Cmentarz św. Wawrzyńca - ul. Bujwida 51. Cmentarz ten został założony w roku 1866, w momencie gdy wyczerpane zostały miejsca na dawnym cmentarzu parafii katedralnej przy ulicy Miłej. W latach 70. XIX w. wybudowano od strony ulicy Bujwida, zachowaną do dzisiaj ceglaną bramę wejściową z napisem St. Laurentius. Cmentarz ten zwany jest nekropolią profesorów, spoczywa wielu zasłużonych dla Wrocławia ludzi - naukowców i artystów, jest też miejscem pogrzebów wrocławskich biskupów pomocniczych. W roku 1962 cmentarz został zamknięty. Odbywają się tu jedynie pochówki zmarłych w grobach wcześniej wykupionych. Obecna powierzchnia wynosi około 4,3 ha. W latach 70. XX w., w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza, wzniesiono nowoczesny kościół pw. św. Wawrzyńca.


Cmentarz Ducha Świętego

Cmentarz Ducha Świętego - ul. Bardzka 80. Cmentarz rzymskokatolicki znajdujący się na osiedlu Gaj, otwarty w 1918r., jako Cmentarz św. Henryka. Obecna powierzchnia wynosi około 8 ha. Decyzję o budowie podjęto w roku 1917, gdyż dotychczasowe miejsca pochówku mieszkańców parafii św. Henryka zaczęły się wyczerpywać. W 1922r. na owalnym placu stanął pomnik ofiar I wojny światowej, w roku 1978 cmentarz, decyzją kurii arcybiskupiej, został przekazany parafii św. Ducha, zmienił zarazem swoją nazwę. Po przejęciu cmentarza została wzniesiona kaplica pogrzebowa pw. Zmartwychwstania Pańskiego projektu Tadeusza Zipsera. Na cmentarzu znajduje się monument upamiętniający zbrodnię katyńską.


Cmentarz św. Rodziny

Cmentarz św. Rodziny - ul. Smętna. Założony w 1928r. jako nekropolia ewangelickich parafii św. Marii Magdaleny, Gustawa Adolfa na Sępolnie oraz Marcina Lutra. Autorem projektu cmentarza parafii luterańskiej był wrocławski architekt krajobrazu Paul Hatt. Według projektu większość kwater grzebalnych zajmowała przestrzeń na przedpolu kaplicy zachowując symetrię w stosunku do głównej alei. Kaplica cmentarna jest natomiast dziełem architekta Ericha Graua. Po wojnie przekazany katolickiej parafii św. Rodziny. Obecnie chowani są tu zmarli także z parafii Biskupina i Dąbia. We wschodniej części cmentarza znajduje się pomnik Orląt Lwowskich. Na cmentarzu wzniesiono też pomnik Żołnierzy Armii Krajowej upamiętniający straconych w 1945r. we Wrocławiu kieleckich partyzantów z oddziałów „Szarego” i batalionu „Młota”. Swój symboliczny grobowiec, odsłonięty w 2004r. ma też ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan „Solidarności”.


Cmentarz św. Maurycego

Cmentarz św. Maurycego - ul. Działkowa (zwany Cmentarzem na Skowroniej Górze). Cmentarz rzymskokatolicki będący pod zarządem parafii pw. św. Maurycego. Cmentarz znajduje się na osiedlu Gaj, od strony wschodniej bezpośrednio graniczy z Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich. Zgodę na utworzenie cmentarza władze miejskie wydały w 1939r., lecz do roku 1945 cmentarz był wykorzystany w niewielkim stopniu. Pod koniec lat 60. XX w. władze planowały jego likwidację, a w latach 1971-1994 wykonywanie pogrzebów było tam całkowicie wstrzymane. W chwili obecnej miejsca grzebalne powoli się wyczerpują.