Amen - ponad 60 lat tradycji i doświadczeniaZakład pogrzebowy Amen - porady

Co należy zrobić, gdy zgon nastąpił w domu?

  1. w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza dzwoniąc pod całodobowy numer tel. 999  lub 112  (z telefonów komórkowych); obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon
  2. zadzwonić pod całodobowy numer tel  71 34 34 909,   w celu zawiadomienia  zakładu pogrzebowego i przewiezienia ciała do chłodni
  3. lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje kartę zgonu; stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zwłok
  4. przygotować następujące dokumenty: kartę zgonu wystawioną przez lekarza, dowód osobisty osoby zmarłej, legitymację emeryta / rencisty lub inny dokument ubezpieczeniowy (jeśli zmarły był osobą pracującą)
  5. udać się do zakładu pogrzebowego w celu ustalenia daty pogrzebu, kremacji, wyboru cmentarza i miejsca pochówku, wyboru trumny, urny, określenia rodzaju obrządku religijnego lub ustalenia szczegółów pogrzebu świeckiego

Zakład pogrzebowy Amen zajmie się wszystkimi formalnościami w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie wyrobiony zostanie akt zgonu oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zostanie złożony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego.