Cmentarze we Wrocławiu

tel. 24h - 71 34 34 909

Cmentarze komunalne

We Wrocławiu znajduje się sześć cmentarzy komunalnych pod zarządem ZCK – Odział Osobowice, Grabiszyn, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica oraz Psie Pole.

Cmentarz komunalny Oddział Osobowice

Cmentarz Komunalny Oddział Osobowice – ul. Osobowicka 59. Założony w 1867r., powstał na terenie (niegdyś zaliczanym do wsi Rosenthal – Różanka) dawnych pól i miejskich pastwisk, początkowo służył parafiom św. Wojciecha, św. Michała, św. Macieja i św. Bernardyna, stanowi obecnie największą wrocławska nekropolię, której powierzchnia przekracza 52 ha. W 1921r. wzniesiono tu kaplicę, według projektu Maxa Berga (twórcy wrocławskiej Hali Ludowej), którą usytuowano w zachodniej części cmentarza, przy głównej alei. Cmentarz Osobowicki jest miejscem spoczynku mniejszości romskiej, znajdują się na nim groby żołnierskie z lat 1916- 1918, w głębi cmentarza stoi pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego 1945-1956, znajduje się tu jedyna we Wrocławiu kwatera muzułmańska, w okolicy kaplicy, po jej zachodniej stronie, usytuowano kwaterę sióstr z zakonu Urszulanek.

Cmentarz komunalny Oddział Grabiszyn

Cmentarz Komunalny Oddział Grabiszyn – ul. Grabiszyńska 333. Cmentarz istniejący od 1868r., posiadający aktualnie powierzchnię około 20 ha, w swoich obecnych granicach to jedna z trzech części stanowiących w pierwszej poł. XX w. większy kompleks cmentarny. Początkowo był to cmentarz na którym chowano zmarłych z południowych parafii Wrocławia, ewangelickich: św. Elżbiety i św. Trójcy, katolickich: św. Karola Boromeusza i św. Elżbiety Węgierskiej oraz zakonników z klasztoru Bonifratrów. Później stał się cmentarzem komunalnym. Stojąca naprzeciw głównego wejścia kaplica poświęcona pamięci Karoliny Gierth została wybudowana w 1882r. Obecnie nie ma tu już nowych ziemnych pól grzebalnych dla pogrzebów tradycyjnych, są natomiast miejsca na pochówki urnowe – dla pogrzebów kremacyjnych.

Cmentarz komunalny Oddział Pawłowice

Cmentarz Komunalny Oddział Pawłowice – ul. Złocieniowa 29 (biuro: ul. Kiełczowska 90). Lokalny cmentarz o powierzchni wynoszącej około 2,2 ha, w którego skład wchodzą trzy części – część dawna z kaplicą, część obecnie czynna i część obejmująca nowe tereny.

Cmentarz komunalny Oddział Jerzmanowo

Cmentarz Komunalny Oddział Jerzmanowo – ul. Jerzmanowska 53. Powstał w wyniku uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z 1998r., jako cmentarz komunalny. Zgodne z założeniami ma mieć charakter parku z centralnie ulokowaną kaplicą. Na cmentarzu tym dokonywane są pogrzeby poprzez dochowanie do istniejących grobów ziemnych i murowanych, do grobów urnowych oraz urn do istniejących grobów.

Cmentarz komunalny Oddział Leśnica 

Cmentarz Komunalny Oddział Leśnica – ul. Trzmielowicka 2 (biuro: ul. Iwonicka 5). Został założony w 1883r. jako nekropolia ewangelicka i do roku 1945 był cmentarzem wyznaniowym przeznaczonym dla mieszkańców Leśnicy i okolicznych wsi. Po roku 1945 stał się cmentarzem komunalnym. W chwili obecnej można tu przeprowadzać pogrzeby kremacyjne do już istniejących grobów lub na polach urnowych.

Cmentarz komunalny Oddział Psie Pole (Cmentarz Kiełczowski) 

Cmentarz Komunalny Oddział Psie Pole (zwany często Cmentarzem Kiełczowskim) – ul. Kiełczowska 90. Założony w 1996r. jako pierwszy zbudowany od podstaw w okresie powojennym cmentarz komunalny. Konieczność jego budowy wynikała z faktu wyczerpywania się miejsc grzebalnych na pozostałych wrocławskich nekropoliach. Jego powierzchnia docelowa ma wynosić 40 ha, przy czym w pierwszym etapie zagospodarowano powierzchnię około 9,4 ha, z przeznaczeniem na pole urnowe i kilka tysięcy grobów ziemnych. Na terenie cmentarza zlokalizowano dom przedpogrzebowy z dwoma salami ceremonialnymi, chłodnie do przechowywania zwłok, zakład kremacyjny z dwoma piecami kremacyjnymi.Cmentarz Komunalny Oddział Leśnica – ul. Trzmielowicka 2 (biuro: ul. Iwonicka 5). Został założony w 1883r. jako nekropolia ewangelicka i do roku 1945 był cmentarzem wyznaniowym przeznaczonym dla mieszkańców Leśnicy i okolicznych wsi. Po roku 1945 stał się cmentarzem komunalnym. W chwili obecnej można tu przeprowadzać pogrzeby kremacyjne do już istniejących grobów lub na polach urnowych.

Cmentarze parafialne

Do wrocławskich cmentarzy parafialnych można zaliczyć Cmentarz św. Wawrzyńca, Cmentarz Ducha Świętego, Cmentarz św. Rodziny, Cmentarz św. Maurycego. 

Cmentarz św. Wawrzyńca

Cmentarz św. Wawrzyńca – ul. Bujwida 51. Cmentarz ten został założony w roku 1866, w momencie gdy wyczerpane zostały miejsca na dawnym cmentarzu parafii katedralnej przy ulicy Miłej. W latach 70. XIX w. wybudowano od strony ulicy Bujwida, zachowaną do dzisiaj ceglaną bramę wejściową z napisem St. Laurentius. Cmentarz ten zwany jest nekropolią profesorów, spoczywa wielu zasłużonych dla Wrocławia ludzi – naukowców i artystów, jest też miejscem pogrzebów wrocławskich biskupów pomocniczych. W roku 1962 cmentarz został zamknięty. Odbywają się tu jedynie pochówki zmarłych w grobach wcześniej wykupionych. Obecna powierzchnia wynosi około 4,3 ha. W latach 70. XX w., w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza, wzniesiono nowoczesny kościół pw. św. Wawrzyńca.

Cmentarz Ducha Świętego

Cmentarz Ducha Świętego – ul. Bardzka 80. Cmentarz rzymskokatolicki znajdujący się na osiedlu Gaj, otwarty w 1918r., jako Cmentarz św. Henryka. Obecna powierzchnia wynosi około 8 ha. Decyzję o budowie podjęto w roku 1917, gdyż dotychczasowe miejsca pochówku mieszkańców parafii św. Henryka zaczęły się wyczerpywać. W 1922r. na owalnym placu stanął pomnik ofiar I wojny światowej, w roku 1978 cmentarz, decyzją kurii arcybiskupiej, został przekazany parafii św. Ducha, zmienił zarazem swoją nazwę. Po przejęciu cmentarza została wzniesiona kaplica pogrzebowa pw. Zmartwychwstania Pańskiego projektu Tadeusza Zipsera. Na cmentarzu znajduje się monument upamiętniający zbrodnię katyńską.

Cmentarz św. Rodziny

Cmentarz św. Rodziny – ul. Smętna. Założony w 1928r. jako nekropolia ewangelickich parafii św. Marii Magdaleny, Gustawa Adolfa na Sępolnie oraz Marcina Lutra. Autorem projektu cmentarza parafii luterańskiej był wrocławski architekt krajobrazu Paul Hatt. Według projektu większość kwater grzebalnych zajmowała przestrzeń na przedpolu kaplicy zachowując symetrię w stosunku do głównej alei. Kaplica cmentarna jest natomiast dziełem architekta Ericha Graua. Po wojnie przekazany katolickiej parafii św. Rodziny. Obecnie chowani są tu zmarli także z parafii Biskupina i Dąbia. We wschodniej części cmentarza znajduje się pomnik Orląt Lwowskich. Na cmentarzu wzniesiono też pomnik Żołnierzy Armii Krajowej upamiętniający straconych w 1945r. we Wrocławiu kieleckich partyzantów z oddziałów „Szarego” i batalionu „Młota”. Swój symboliczny grobowiec, odsłonięty w 2004r. ma też ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan „Solidarności”.

Cmentarz św. Maurycego

Cmentarz św. Maurycego – ul. Działkowa (zwany Cmentarzem na Skowroniej Górze). Cmentarz rzymskokatolicki będący pod zarządem parafii pw. św. Maurycego. Cmentarz znajduje się na osiedlu Gaj, od strony wschodniej bezpośrednio graniczy z Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich. Zgodę na utworzenie cmentarza władze miejskie wydały w 1939r., lecz do roku 1945 cmentarz był wykorzystany w niewielkim stopniu. Pod koniec lat 60. XX w. władze planowały jego likwidację, a w latach 1971-1994 wykonywanie pogrzebów było tam całkowicie wstrzymane. W chwili obecnej miejsca grzebalne powoli się wyczerpują.

tel. 24h - 71 34 34 909

Cmentarze we Wrocławiu

tel. 24h - 71 34 34 909

zaklad pogrzebowy wroclaw

Cmentarze komunalne

We Wrocławiu znajduje się sześć cmentarzy komunalnych pod zarządem ZCK – Odział Osobowice, Grabiszyn, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica oraz Psie Pole.

Cmentarz komunalny Oddział Osobowice

Cmentarz Komunalny Oddział Osobowice – ul. Osobowicka 59. Założony w 1867r., powstał na terenie (niegdyś zaliczanym do wsi Rosenthal – Różanka) dawnych pól i miejskich pastwisk, początkowo służył parafiom św. Wojciecha, św. Michała, św. Macieja i św. Bernardyna, stanowi obecnie największą wrocławska nekropolię, której powierzchnia przekracza 52 ha. W 1921r. wzniesiono tu kaplicę, według projektu Maxa Berga (twórcy wrocławskiej Hali Ludowej), którą usytuowano w zachodniej części cmentarza, przy głównej alei. Cmentarz Osobowicki jest miejscem spoczynku mniejszości romskiej, znajdują się na nim groby żołnierskie z lat 1916- 1918, w głębi cmentarza stoi pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego 1945-1956, znajduje się tu jedyna we Wrocławiu kwatera muzułmańska, w okolicy kaplicy, po jej zachodniej stronie, usytuowano kwaterę sióstr z zakonu Urszulanek.

Cmentarz komunalny Oddział Grabiszyn

Cmentarz Komunalny Oddział Grabiszyn – ul. Grabiszyńska 333. Cmentarz istniejący od 1868r., posiadający aktualnie powierzchnię około 20 ha, w swoich obecnych granicach to jedna z trzech części stanowiących w pierwszej poł. XX w. większy kompleks cmentarny. Początkowo był to cmentarz na którym chowano zmarłych z południowych parafii Wrocławia, ewangelickich: św. Elżbiety i św. Trójcy, katolickich: św. Karola Boromeusza i św. Elżbiety Węgierskiej oraz zakonników z klasztoru Bonifratrów. Później stał się cmentarzem komunalnym. Stojąca naprzeciw głównego wejścia kaplica poświęcona pamięci Karoliny Gierth została wybudowana w 1882r. Obecnie nie ma tu już nowych ziemnych pól grzebalnych dla pogrzebów tradycyjnych, są natomiast miejsca na pochówki urnowe – dla pogrzebów kremacyjnych.

Cmentarz komunalny Oddział Pawłowice

Cmentarz Komunalny Oddział Pawłowice – ul. Złocieniowa 29 (biuro: ul. Kiełczowska 90). Lokalny cmentarz o powierzchni wynoszącej około 2,2 ha, w którego skład wchodzą trzy części – część dawna z kaplicą, część obecnie czynna i część obejmująca nowe tereny.

Cmentarz komunalny Oddział Jerzmanowo

Cmentarz Komunalny Oddział Jerzmanowo – ul. Jerzmanowska 53. Powstał w wyniku uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z 1998r., jako cmentarz komunalny. Zgodne z założeniami ma mieć charakter parku z centralnie ulokowaną kaplicą. Na cmentarzu tym dokonywane są pogrzeby poprzez dochowanie do istniejących grobów ziemnych i murowanych, do grobów urnowych oraz urn do istniejących grobów.

Cmentarz komunalny Oddział Leśnica 

Cmentarz Komunalny Oddział Leśnica – ul. Trzmielowicka 2 (biuro: ul. Iwonicka 5). Został założony w 1883r. jako nekropolia ewangelicka i do roku 1945 był cmentarzem wyznaniowym przeznaczonym dla mieszkańców Leśnicy i okolicznych wsi. Po roku 1945 stał się cmentarzem komunalnym. W chwili obecnej można tu przeprowadzać pogrzeby kremacyjne do już istniejących grobów lub na polach urnowych.

Cmentarz komunalny Oddział Psie Pole (Cmentarz Kiełczowski) 

Cmentarz Komunalny Oddział Psie Pole (zwany często Cmentarzem Kiełczowskim) – ul. Kiełczowska 90. Założony w 1996r. jako pierwszy zbudowany od podstaw w okresie powojennym cmentarz komunalny. Konieczność jego budowy wynikała z faktu wyczerpywania się miejsc grzebalnych na pozostałych wrocławskich nekropoliach. Jego powierzchnia docelowa ma wynosić 40 ha, przy czym w pierwszym etapie zagospodarowano powierzchnię około 9,4 ha, z przeznaczeniem na pole urnowe i kilka tysięcy grobów ziemnych. Na terenie cmentarza zlokalizowano dom przedpogrzebowy z dwoma salami ceremonialnymi, chłodnie do przechowywania zwłok, zakład kremacyjny z dwoma piecami kremacyjnymi.Cmentarz Komunalny Oddział Leśnica – ul. Trzmielowicka 2 (biuro: ul. Iwonicka 5). Został założony w 1883r. jako nekropolia ewangelicka i do roku 1945 był cmentarzem wyznaniowym przeznaczonym dla mieszkańców Leśnicy i okolicznych wsi. Po roku 1945 stał się cmentarzem komunalnym. W chwili obecnej można tu przeprowadzać pogrzeby kremacyjne do już istniejących grobów lub na polach urnowych.

Cmentarze parafialne

Do wrocławskich cmentarzy parafialnych można zaliczyć Cmentarz św. Wawrzyńca, Cmentarz Ducha Świętego, Cmentarz św. Rodziny, Cmentarz św. Maurycego. 

Cmentarz św. Wawrzyńca

Cmentarz św. Wawrzyńca – ul. Bujwida 51. Cmentarz ten został założony w roku 1866, w momencie gdy wyczerpane zostały miejsca na dawnym cmentarzu parafii katedralnej przy ulicy Miłej. W latach 70. XIX w. wybudowano od strony ulicy Bujwida, zachowaną do dzisiaj ceglaną bramę wejściową z napisem St. Laurentius. Cmentarz ten zwany jest nekropolią profesorów, spoczywa wielu zasłużonych dla Wrocławia ludzi – naukowców i artystów, jest też miejscem pogrzebów wrocławskich biskupów pomocniczych. W roku 1962 cmentarz został zamknięty. Odbywają się tu jedynie pochówki zmarłych w grobach wcześniej wykupionych. Obecna powierzchnia wynosi około 4,3 ha. W latach 70. XX w., w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza, wzniesiono nowoczesny kościół pw. św. Wawrzyńca.

Cmentarz Ducha Świętego

Cmentarz Ducha Świętego – ul. Bardzka 80. Cmentarz rzymskokatolicki znajdujący się na osiedlu Gaj, otwarty w 1918r., jako Cmentarz św. Henryka. Obecna powierzchnia wynosi około 8 ha. Decyzję o budowie podjęto w roku 1917, gdyż dotychczasowe miejsca pochówku mieszkańców parafii św. Henryka zaczęły się wyczerpywać. W 1922r. na owalnym placu stanął pomnik ofiar I wojny światowej, w roku 1978 cmentarz, decyzją kurii arcybiskupiej, został przekazany parafii św. Ducha, zmienił zarazem swoją nazwę. Po przejęciu cmentarza została wzniesiona kaplica pogrzebowa pw. Zmartwychwstania Pańskiego projektu Tadeusza Zipsera. Na cmentarzu znajduje się monument upamiętniający zbrodnię katyńską.

Cmentarz św. Rodziny

Cmentarz św. Rodziny – ul. Smętna. Założony w 1928r. jako nekropolia ewangelickich parafii św. Marii Magdaleny, Gustawa Adolfa na Sępolnie oraz Marcina Lutra. Autorem projektu cmentarza parafii luterańskiej był wrocławski architekt krajobrazu Paul Hatt. Według projektu większość kwater grzebalnych zajmowała przestrzeń na przedpolu kaplicy zachowując symetrię w stosunku do głównej alei. Kaplica cmentarna jest natomiast dziełem architekta Ericha Graua. Po wojnie przekazany katolickiej parafii św. Rodziny. Obecnie chowani są tu zmarli także z parafii Biskupina i Dąbia. We wschodniej części cmentarza znajduje się pomnik Orląt Lwowskich. Na cmentarzu wzniesiono też pomnik Żołnierzy Armii Krajowej upamiętniający straconych w 1945r. we Wrocławiu kieleckich partyzantów z oddziałów „Szarego” i batalionu „Młota”. Swój symboliczny grobowiec, odsłonięty w 2004r. ma też ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan „Solidarności”.

Cmentarz św. Maurycego

Cmentarz św. Maurycego – ul. Działkowa (zwany Cmentarzem na Skowroniej Górze). Cmentarz rzymskokatolicki będący pod zarządem parafii pw. św. Maurycego. Cmentarz znajduje się na osiedlu Gaj, od strony wschodniej bezpośrednio graniczy z Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich. Zgodę na utworzenie cmentarza władze miejskie wydały w 1939r., lecz do roku 1945 cmentarz był wykorzystany w niewielkim stopniu. Pod koniec lat 60. XX w. władze planowały jego likwidację, a w latach 1971-1994 wykonywanie pogrzebów było tam całkowicie wstrzymane. W chwili obecnej miejsca grzebalne powoli się wyczerpują.