Ekshumacja

tel. 24h - 71 34 34 909

Czym jest ekshumacja?

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu (np. zlokalizowanym bliżej miejsca zamieszkania żyjących krewnych zmarłego) lub przeprowadzenia oględzin lekarsko – sądowych (np. w celu ustalenia przyczyn śmierci).

Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, wyjątkowo – przy zachowaniu stosownych środków ostrożności i za zezwoleniem powiatowego inspektora sanitarnego – można dokonać ekshumacji w innym czasie. Wymogi dotyczące ekshumacji określa „Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych”. Prawo do przeprowadzenia ekshumacji przysługuje tym samym osobom, które są uprawnione do pochówku zmarłego. W pierwszej kolejności współmałżonek, krewni zstępni, czyli dzieci i wnuki, krewni wstępni, a więc rodzice zmarłego, krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo zmarłego i jego kuzyni) oraz powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia, czyli zięć, synowa, teściowie zmarłego. Jeżeli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji, osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym rozstrzygnięciem sądu.

Cena ekshumacji

Cena ekshumacji uwarunkowana jest wieloma czynnikami takim jak: rodzaj i ilość miejsc, z których ekshumowane mają być szczątki, rodzaj miejsca, do którego następuje złożenie, rodzaj nagrobków, które znajdują się na mogiłach, data pochowania szczątków, które mają być ekshumowane, ważność opłaty za miejsce, z którego ma być wykonana ekshumacja, ważność opłaty za miejsce, do którego mają być złożone szczątki. W związku z powyższym wycena dokonywania jest indywidualnie, na podstawie danych uzyskanych od zlecającego.

Ekshumacja w kontekście mineralizacji zwłok

Należy pamiętać, iż w kwestiach ekshumacji istotne znaczenie ma ustalenie faktu, czy zwłoki uległy już mineralizacji. Czas mineralizacji zależy zasadniczo od rodzaju gleby. Powszechnie przyjmuje się, że proces rozkładu zwłok kończy się przeciętnie po upływie 10 lat, w glebie gliniastej i mokrej całkowita mineralizacja zwłok przedłuża się do 20-30 lat. Zwłoki ekshumowane przed upływem okresu mineralizacji wydobywa się wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się, na czas przewozu na obszarze państwa, w skrzyni szczelnie wybitej blachą. Na miejscu ponownego pochowania trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa się bezzwłocznie na cmentarzu bez jej otwierania. W przypadku ekshumacji wykonywanej po upływie okresu mineralizacji wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie. Nową trumnę umieszcza się na czas przewozu w szczelnie zamkniętym worku z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Po przewiezieniu na miejsce przeznaczenia zwłoki chowa się niezwłocznie bez otwierania trumny. Ekshumacja i ponowny pochówek mogą być również rozszerzone o proces kremacji zwłok.

tel. 24h - 71 34 34 909

Ekshumacja

tel. 24h - 71 34 34 909

zaklad pogrzebowy wroclaw

Czym jest ekshumacja?

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu (np. zlokalizowanym bliżej miejsca zamieszkania żyjących krewnych zmarłego) lub przeprowadzenia oględzin lekarsko – sądowych (np. w celu ustalenia przyczyn śmierci).

Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, wyjątkowo – przy zachowaniu stosownych środków ostrożności i za zezwoleniem powiatowego inspektora sanitarnego – można dokonać ekshumacji w innym czasie. Wymogi dotyczące ekshumacji określa „Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych”. Prawo do przeprowadzenia ekshumacji przysługuje tym samym osobom, które są uprawnione do pochówku zmarłego. W pierwszej kolejności współmałżonek, krewni zstępni, czyli dzieci i wnuki, krewni wstępni, a więc rodzice zmarłego, krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo zmarłego i jego kuzyni) oraz powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia, czyli zięć, synowa, teściowie zmarłego. Jeżeli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji, osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym rozstrzygnięciem sądu.

Ekshumacja w kontekście mineralizacji zwłok

Należy pamiętać, iż w kwestiach ekshumacji istotne znaczenie ma ustalenie faktu, czy zwłoki uległy już mineralizacji. Czas mineralizacji zależy zasadniczo od rodzaju gleby. Powszechnie przyjmuje się, że proces rozkładu zwłok kończy się przeciętnie po upływie 10 lat, w glebie gliniastej i mokrej całkowita mineralizacja zwłok przedłuża się do 20-30 lat. Zwłoki ekshumowane przed upływem okresu mineralizacji wydobywa się wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się, na czas przewozu na obszarze państwa, w skrzyni szczelnie wybitej blachą. Na miejscu ponownego pochowania trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa się bezzwłocznie na cmentarzu bez jej otwierania. W przypadku ekshumacji wykonywanej po upływie okresu mineralizacji wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie. Nową trumnę umieszcza się na czas przewozu w szczelnie zamkniętym worku z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Po przewiezieniu na miejsce przeznaczenia zwłoki chowa się niezwłocznie bez otwierania trumny. Ekshumacja i ponowny pochówek mogą być również rozszerzone o proces kremacji zwłok.

Cena ekshumacji

Cena ekshumacji uwarunkowana jest wieloma czynnikami takim jak: rodzaj i ilość miejsc, z których ekshumowane mają być szczątki, rodzaj miejsca, do którego następuje złożenie, rodzaj nagrobków, które znajdują się na mogiłach, data pochowania szczątków, które mają być ekshumowane, ważność opłaty za miejsce, z którego ma być wykonana ekshumacja, ważność opłaty za miejsce, do którego mają być złożone szczątki. W związku z powyższym wycena dokonywania jest indywidualnie, na podstawie danych uzyskanych od zlecającego.