Kremacja

tel. 24h - 71 34 34 909

Czym jest kremacja?

Kremacja jest formą pogrzebu, polegającą na spopieleniu zwłok. Proces kremacji odbywa się bezzapachowo i bezdymnie w specjalnym piecu kremacyjnym. Ciało zmarłego jest spopielane w trumnie pozbawionej ozdób i lakieru. Kremację często poprzedza pożegnanie najbliższych i rodziny z osobą zmarłą, które odbywa się najczęściej w kaplicy cmentarnej.

Urnę z prochami można pochować w tradycyjnym grobie ziemnym, w grobie urnowym lub w kolumbarium. Polskie prawo nie dopuszcza możliwości przechowywania urny z prochami w innym miejscu niż na cmentarzu, rozsypywania prochów na tzw. „polach pamięci”, czy rozsypywania prochów do morza.

Kościół a kremacja 

Katolicyzm darzy szacunkiem ciało zmarłego, a jedynie dopuszcza kremację. W tym określeniu „dopuszcza” jest dystans do spopielania, ale nie ma zakazu. To stanowisko Kościoła dotyczące kremacji zostało złagodzone po Soborze Watykańskim II (1962-1965). Obecnie Kościół zezwala na kremację, pod warunkiem że nie wynika ona z niechrześcijańskiej motywacji (szczególnie niewiary w zmartwychwstania ciała).

Do kwestii spopielania ciał odniosła się oficjalnie polska hierarchia kościelna. Sprawy tej dotyczył „List pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji)”, podpisany w październiku 2011 roku na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. W dokumencie KEP potwierdziła przyzwolenie Kościoła katolickiego na taką formę żegnania bliskich i jednocześnie zwróciła się do wiernych: „Wszystkich jednak, którzy rozważają możliwość kremacji, prosimy, aby decyzji tej nie podejmowali pochopnie i wzięli pod uwagę chrześcijańską tradycję”.

Przepisy dotyczące kremacji zwłok w Polsce

Przepisy obowiązujące w Polsce, które regulują sprawy związane z pochówkiem zmarłych, to ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011, nr 118, poz. 687 t.j. ze zm.). Zapisy zawarte w ustawie wprowadzają podział na cmentarze komunalne i wyznaniowe (często zwane parafialnymi). Treści dotyczące grzebania zwłok i prochów ludzkich (powstałych po przeprowadzeniu procesów kremacyjnych), nakazują pochowanie ich w grobach ziemnych, w grobach urnowych, kolumbariach lub katakumbach. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się ponadto zatopienie zwłok w morzu. Aktualnie nie ma szczegółowych zapisów określających możliwość składania, przechowywania lub rozsypywania prochów ludzkich na cmentarzach lub w innych miejscach. 

Więcej informacji

tel. 24h - 71 34 34 909