Pochówek wertykalny

tel. 24h - 71 34 34 909

Na czym polega pochówek wertykalny?

Pochówek wertykalny to alternatywna forma pogrzebu, reaktywowana w 2010r. w Australii w pobliżu miejscowości Derrinallum na Kurweeton Road Cemetery. Jest to pierwszy w świecie funkcjonujący cmentarz, na którym chowa się ciała zmarłych wyłącznie w pionie, bez trumien. Nekropolia ta zajmuje powierzchnię około 4 ha i zgodnie z szacunkami zarządcy, możliwe będzie na terenie o tej wielkości zorganizowanie 17-40tys. pogrzebów.

Pochówek wertykalny polega na umieszczeniu ciała zmarłego w pozycji pionowej, stopami w dół, zawiniętego w biodegradowalny całun, do uprzednio przygotowanego mechanicznie cylindrycznego otworu ziemnego o głębokości 3,2 m i średnicy wewnętrznej 70-80 cm. Dokonuje się tego za pomocą specjalnego ramienia stanowiącego część ruchomego jezdnie katafalku, służącego transportowaniu zwłok od karawanu do grobu. Po opuszczeniu ciała zmarłego otwór zostaje zasypany ziemią i lekko utwardzony. Na miejscu takiego pogrzebu nie stawia się nagrobka ani tablicy i w żaden inny widoczny sposób nie oznacza się. Lokalizacja każdego miejsca pochówku wertykalnego zapisywana i archiwizowana jest za pomocą dostępnych na ogrodzeniu nekropolii współrzędnych, umożliwiając odwiedzającym dokładną identyfikację grobu (wykorzystując np. system GPS). Imiona i nazwiska pochowanych pionowo na Kurweeton Road Cemetery umieszcza się wyłącznie na Ścianie Pamięci wzniesionej na terenie cmentarza.

Nowa tendencja

Koncepcja pochówku wertykalnego to potwierdzenie tendencji zauważalnej w wielu krajach, związanej dążeniem do stosowania rozwiązań ekologicznych, ekonomicznych i funkcjonalnych.

Koszty pogrzebu i problem miejsc na cmentarzach

Koszt przeciętnego pochówku wertykalnego, według szacunków zarządcy cmentarza, w stosunku do średniego kosztu klasycznego pogrzebu to około 15%, natomiast w stosunku do kosztu pochówku kremacyjnego 20-25%. Zwolennicy idei pochówku w pionie podkreślają, iż poza istotną redukcją wydatków związanych z ceremonią pogrzebową, zastosowanie tej metody może przyczynić się do rozwiązania poważnego obecnie problemu braku miejsc na istniejących nekropoliach, gwarantuje pełną zgodność z naturą, spełnienie wysokich wymogów ekologicznych oraz prostotę i funkcjonalność, przy zachowaniu pełnego szacunku dla zmarłych.

Pierwszą osobą, która pochowana została na Kurweeton Road Cemetery w pozycji pionowej bez trumny, był 64 letni Allan Heywood, Skromna ceremonia pogrzebowa, bez asysty żałobników, muzyki, świec i innych akcesoriów funeralnych, odbyła się w październiku 2010r.

Australijczycy nie uznają się jednak za prekursorów tego sposobu grzebania i przyznają, że inspiracją dla nich były praktyki pogrzebowe znane od dawna i stosowane na Dalekim Wschodzie. Pochówki wertykalne dopuszczalne są aktualnie w Holandii i niektórych krajach azjatyckich oraz w ograniczonym zakresie w Austrii, a zainteresowanie nimi wykazują m.in. Wielka Brytania, Norwegia, Brazylia i Malezja.

tel. 24h - 71 34 34 909

Pochówek wertykalny

tel. 24h - 71 34 34 909

zaklad pogrzebowy wroclaw

Na czym polega pochówek wertykalny?

Pochówek wertykalny to alternatywna forma pogrzebu, reaktywowana w 2010r. w Australii w pobliżu miejscowości Derrinallum na Kurweeton Road Cemetery. Jest to pierwszy w świecie funkcjonujący cmentarz, na którym chowa się ciała zmarłych wyłącznie w pionie, bez trumien. Nekropolia ta zajmuje powierzchnię około 4 ha i zgodnie z szacunkami zarządcy, możliwe będzie na terenie o tej wielkości zorganizowanie 17-40tys. pogrzebów.

Pochówek wertykalny polega na umieszczeniu ciała zmarłego w pozycji pionowej, stopami w dół, zawiniętego w biodegradowalny całun, do uprzednio przygotowanego mechanicznie cylindrycznego otworu ziemnego o głębokości 3,2 m i średnicy wewnętrznej 70-80 cm. Dokonuje się tego za pomocą specjalnego ramienia stanowiącego część ruchomego jezdnie katafalku, służącego transportowaniu zwłok od karawanu do grobu. Po opuszczeniu ciała zmarłego otwór zostaje zasypany ziemią i lekko utwardzony. Na miejscu takiego pogrzebu nie stawia się nagrobka ani tablicy i w żaden inny widoczny sposób nie oznacza się. Lokalizacja każdego miejsca pochówku wertykalnego zapisywana i archiwizowana jest za pomocą dostępnych na ogrodzeniu nekropolii współrzędnych, umożliwiając odwiedzającym dokładną identyfikację grobu (wykorzystując np. system GPS). Imiona i nazwiska pochowanych pionowo na Kurweeton Road Cemetery umieszcza się wyłącznie na Ścianie Pamięci wzniesionej na terenie cmentarza.

Koszty pogrzebu i problem miejsc na cmentarzach

Koszt przeciętnego pochówku wertykalnego, według szacunków zarządcy cmentarza, w stosunku do średniego kosztu klasycznego pogrzebu to około 15%, natomiast w stosunku do kosztu pochówku kremacyjnego 20-25%. Zwolennicy idei pochówku w pionie podkreślają, iż poza istotną redukcją wydatków związanych z ceremonią pogrzebową, zastosowanie tej metody może przyczynić się do rozwiązania poważnego obecnie problemu braku miejsc na istniejących nekropoliach, gwarantuje pełną zgodność z naturą, spełnienie wysokich wymogów ekologicznych oraz prostotę i funkcjonalność, przy zachowaniu pełnego szacunku dla zmarłych.

Pierwszą osobą, która pochowana została na Kurweeton Road Cemetery w pozycji pionowej bez trumny, był 64 letni Allan Heywood, Skromna ceremonia pogrzebowa, bez asysty żałobników, muzyki, świec i innych akcesoriów funeralnych, odbyła się w październiku 2010r.

Australijczycy nie uznają się jednak za prekursorów tego sposobu grzebania i przyznają, że inspiracją dla nich były praktyki pogrzebowe znane od dawna i stosowane na Dalekim Wschodzie. Pochówki wertykalne dopuszczalne są aktualnie w Holandii i niektórych krajach azjatyckich oraz w ograniczonym zakresie w Austrii, a zainteresowanie nimi wykazują m.in. Wielka Brytania, Norwegia, Brazylia i Malezja.

Nowa tendencja

Koncepcja pochówku wertykalnego to potwierdzenie tendencji zauważalnej w wielu krajach, związanej dążeniem do stosowania rozwiązań ekologicznych, ekonomicznych i funkcjonalnych.